*دانلود آزاد یک فنجان چای بی موقع-ردّ پای یک انقلاب*

در نگارش این کتاب خون های بسیار ریخته و رنج های بسیار برده شده است. خواندن آن برای علاقمندان به تاریخ معاصر ایران و روشنفکران مارکسیست یک ضرورت و به  اهل قلم و نسل جوان و جویای ایران جداً توصیه میشود. حتی اگر تمام زندگی من به نوشتن یکی از دو کتاب “داستان تمام داستانها” و یا “یک فنجان چای بی موقع” خلاصه میشد باز زندگی خود را غنی و سرشار و در فاصله تولد و مرگ خود را رستگار می خواندم.

تمام حقوق مادی و معنوی آثار فارسی من متعلق به من است. برای کمک به گسترش فرهنگ مکتوب، تمام حقوق مادی آثار خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی و قانونی و غیر قانونی که به انتشار و توزیع آنها اقدام کنند واگذار میکنم.

کمتر کتابی در سالهای اخیر مثل این کتاب مورد توجه مطبوعات و رسانه ها قرار گرفته است و بیش از هر چیز به دلیل اهمیت آن در روشن ساختن بخشی از ابهامات تاریخ معاصر ایران در مورد جنجالی ترین محاکمه سیاسی اخرین سالهای سلطنت پهلوی هاست.

… بنا بر ادعای من محتوای این کتاب تا هنگامی که سندی، مدرکی، دلیلی، قرینه ای، شاهدی، تناقضی، نقل قولی و هرچه از این دست ارائه نشود که  نوشته های این کتاب را ابطال و یا مخدوش سازد، این روایت معتبر ترین روایت از جنجالی ترین محاکمه سیاسی اخرین سالهای زمان شاه (دانشیان - گلسرخی)  و صحنه ها و رویدادها وشخصیت های تاریخی آمده در این کتاب است.

خبرگزاری کتاب ایران   صدای امریکا، بی بی سی، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تاریخ ایرانی، تاریخ شفاهی، ایسنا و  
معرفی و بررسی کتاب “یک فنجان چای بی موقع دکتر رضا صادقیان  بررسی کتاب ” یک فنجان چای بی موقع” رضا اغنمی

ketab-corp.jpg

برای دانلود بر روی تصویر مقابل کلیک کنید

تعداد صفحات 342

اندازه فایل 1.78 mb