ایران را از یاد نبریم

ایران شکوه از یاد رفته” کار مشترک نشر ایران و می ستیک فیلم به عنوان مستند منتخب فستیوال سینمای بوگوتا1 تا9 اکتبر 2008 برگزیده شد و به زبان های انگلیسی و اسپانیائی و فارسی نمایش داده میشود.این فیلم مستند تاریخی چهار قسمتی به کارگردانی ماکان کاراندیش در گذر و نظری به اثار به جای مانده در استان فارس به روایت تاریخ ایران از قبل و بعد از حمله اعراب می پردازد و آنچه از یاد ها رفته است را یادآوری میکند
نشر ایران سهیم بودن در این پروژه بزرگ فرهنگی را افتخار خود میداند و معرفی و حمایت از آنرا به هم میهنان توصیه میکند. ادامه >>>