نقد اخلاق چپ های چیپ امیر حسین فطانت: انسان مقدس است

آدمها اگر به مرگ فکر کنند بهتر زندگی میکنند

virrey.jpg همه چیز باید انگونه اتفاق بیفتد که باید. گذار جهانشاه جاوید سر دبیر ایرانیان . کام به کلمبیا افتاد و در دو گفتگو بخشی از من، انچه هستم و بودم روشن شد.  دیدنش خالی از لطف نیست و حداقل برای بعضی ها که جستجوگرند.

نظر شما

ابتدا وارد سایت شوید سپس نظر خود را ارسال نمایید.