چرا به این کتاب اجازه چاپ داده نشد؟

12 ژانویه, 2008 5 نظر »

گويند رمز عشق نگوئيد ونشنويد۱۳۸۵۰۳۲۱۳.jpg

مشکل حکايتي است که تقريرمي کنند

کمتر کسي در دنيا پيدا مي شود که اهل سر زدن به کتابفروشي ها باشد و يا حداقل اهل اين باشد که پشت ويترين کتاب فروشي ها چند دقيقه اي بايستد و با نام گابريل گارسيا مارکز آشنا نباشد. نويسنده کلمبيائي و معروفترين نويسنده قرن بيستم که آثارش به عنوان بخشي جدانشدني از ادبيات معاصر جهان در دانشکده هاي دنيا تدريس ميشود. آثار هيچ يک از نويسندگان معاصر دنيا در مقايسه با مارکز به آنهمه زبان هاي دنيا ترجمه نشده است. او پر خواننده ترين نويسنده خارجي در ايران بوده و رئاليسم جادوئي او حتي بربخشي از ادبيات معاصر ايران نيز تأثير گذاشته است.

ادامه مطلب »