شرح اخلاق “یک شورشی” بیشرم دیدگاهی تازه در ماهیت وحی و راز پیامبری(1)

تکمله ای بر کتاب “داستان تمام داستانها”

122.jpg

دانلود آزاد داستانِ تمام داستانها 

دانائی و شناخت هر کس حاصل تاریخ همان کس است. شخصیت،اعتقادات واخلاقیات و سلائق و … هرآنچه هرکس است حاصل تاریخ همان کس است. راز رضایت من از زندگی و گذشته خود علیرغم تمام سختی و اندوه آن و تمام نامهربانی های جهان پیرامون، در آشنا شدن من با حقایقی بزرگ است، پاداش آن همه سختی ها.  حقیقتی که از کتابها آموخته نمیشود.

کتاب “داستان تمام داستانها” از راه سختی میگوید که پیامبران رفته اند و حاصل آن راه طی شده در قالب داستان سرنوشت یک انسان. داستان زندگی یکی از حواریون عیسی که میخواست عیسی شود اما به یهودا تبدیل شد. راز عیسی شدن او از یهودا بودن میگذشت. هیچکس در جوی حقیری که به مردابی میریزد مرواریدی پربها صید نخواهد کرد و در راه های همیشه رفته شده حقیقت تازه ای یافت نخواهد شد. 

کتاب شامل دو بخش است. بخش نخست یا کتاب “انسان” شامل ماجراها و رویدادهای زندگی یهودا و دنیای پیرامون و جهان درون اوست به زبان اساطیری و تأثیر آن حوادث در جستجوها و یافته ها و سوالإت و پاسخ هائی است که منتهی به بخش دوم کتاب” انسان- خدا” میشود.

این بخش تعریف دوباره ای است از مفاهیمی همچون خدا و ماهیت وحی و پیامبری و معرفی “قدرت تفکر” به عنوان نفخه الهی و روح القدس و حاصل تمام تکامل کائنات که انسان را بر تمام مخلوقات عالم افضل میکند. این بخش تفسیر دوباره ای است از تاریخ بشر از سِفر پیدایش تاکنون، در آغاز هزاره سوم و نگاهی است عاشقانه به مقام مقدس انسان.

در نوشتن این کتاب قلمی بودم در دست شاعری

مقاله زیر را که سالها پیش نوشته ام و از نظر من باب تازه ای است بر روی نظریات “رویاهای رسولانه” دکتر سروش و مفسران سنتی و سایر فلاسفه و الهیون در باب ماهیت وحی به برخی از سر فصل های کتاب اشاره دارد و خواننده را با حال و هوای کتاب آشنا میکند.

این کتاب اخیراً توسط انتشارات مهراندیش در ایران منتشر شده است.

دیدگاهی تازه در مورد ماهیت وحی و راز پیامبری 

دانلود آزاد داستانِ تمام داستانها  

نظر شما

ابتدا وارد سایت شوید سپس نظر خود را ارسال نمایید.