چرا انقلاب شد؟ نگاهی تازه به انقلاب ایران

ماجرای گروگانگیری ولیعهد به روایت من

descarga.png

چهار حادثه بزرگ سیاسی زمان شاه فقید بر سرنوشت ملت ما داغی نازدودنی نهادند. بیست و هشت مرداد سی و دو و سقوط دکتر مصدق، پانزده خرداد چهل ودو و ظهورآیت ایتالله خمینی، نوزده بهمن چهل و نه ماجرای سیاهکل و اغاز حنبش مسلحانه و بالاخره بیست و نه بهمن پنجاه و دو و داستان گروگان گیری ولیعهد و “دادگاه دانشیان و گلسرخی”، آغازی بر پایان سلطنت. تقدیر چنین اراده کرده بود که زندگی من با این پرونده پیوندی بس غریب داشته باشد. این گفتگو روایت من از ان ماجراو این پیوند است.

 

نظر شما

ابتدا وارد سایت شوید سپس نظر خود را ارسال نمایید.